Minnesota Reflections

Portrait of Charlotte S. Huff, Mankato, Minnesota