Minnesota Reflections

Stadgar for den Svenska Kristna Missionsforsamlingens Ungdomsforening, Duluth, Minnesota