Minnesota Reflections

Stadgar for den Svenska Kristna Missionsforsamlingen, Duluth, Minnesota